שאל את הרב – השאלותדרך ה', איוב ותנך
אנונימי asked 3 שנים ago

בס"ד
שלום כבוד הרב ויישר כח על השיעורים המרתקים!
א. בדיסק דרך ה' (במאמר העיקרים) הרב אמר שלעולם לא יהיו טעויות בנבואה והביא הרב דוגמא מאברהם אבינו שלא יעלה על הדעת שיקריב את בנו אם יש ספק כלשהו בנבואתו.
אבל אצל אברהם נאמר במפורש שטעה (ח"ו לומר, אבל כך מובא במדרש) שרצה לשחוט את יצחק כאשר הקב"ה התכווין שרק יעלהו לעולה ויורידהו מהמזבח.
איך זה מסתדר עם מה שהרב אמר?

ב. בספר איוב מובא שאיוב היה צדיק. אך הזוהר אומר שהיה מיועצי פרעה ויעץ לייסר את ישראל. איך זה מסתדר?
גם אם נאמר שעשה כך לשם שמיים עדין אין צדקותו שלימה שהרי יכל היה לפעול אחרת.

ג. בתנ"ך ישנם מספרים שנראים לא הגיוניים כמו- כמות חיילי דוד למעלה ממליון וחצי!! כשבצבא ארה"ב לא נראה שיש כמות כזו.
ז"א המספרים לכאורה אינם תואמים המציאות. אינני בא לכפור חלילה, אלא שואל כדי לקבל תשובה.
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email

2 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שלום לעידן,
א. אברהם לא טעה בהבנת הנבואה, הוא הבין כפי שהקב"ה רצה שיבין. מה שא"ל הקב"ה אמרתי לך העליהו, כעת הורידהו, זה כי אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, דבר ה' כולל בתוכו משמעויות רבות. אך פשוטם של דברים היה להקריב בנו לעולה לה', זאת הבין אברהם נכונה. והקב"ה רק הוכיח לו שלא חזר בו מדבריו, אלא דבריו סובלים גם פירוש של העלהו למזבח ואחר הורידהו.
שהרי גם אתה מבין שהקב"ה לא שלח את אברהם את כל הדרך הזו רק כדי שיקשור בנו ע"ג המזבח ואח"כ יתירנו…
ב. השאלה בנוגע לאיוב – שמחד ייעץ רע על ישראל ע"פ הזהר [פ' בא, שיעץ לשעבדם בקושי, שלא כפי המובא בשמו"ר א-ט שרק שתק], מופיעה כבר בספרים, עי' בספר זכרון מנחם – מדרש פליאה שתמה כיצד לפ"ז הקב"ה מתפאר בו "השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בכל הארץ"?
התשובה שהוא נותן היא שאיוב באמת צדיק גדול היה ומסר את עצמו במסי"נ בשבל כלל ישראל, שכשראה שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה וראה שהזמן יהיה נשלם במהרה להצילם מקליפת מצרים לכן נתן עצה לפרעה שיוסיף עליהם קושי השעבוד כדי שיושלם הזמן במהרה. ולכן אמר הקב"ה לשטן "השמת ל ב ך לעבדי איוב"? דהיינו האם הנך יודע מה בלבו היה כשיעץ אותה עצה? באמת "אין כמוהו בכל הארץ". ע"ש עוד.
ומעי"ז כתב בספר חידושי תורה [מהר"א טייטלבוים תשסז-ח] שלא נגרם שום רע על ידי איוב לישראל שקושי השעבוד השלים הזמן, וא"כ היה בזה טובה לישראל שעי"ז יצאו ממצרים בזמן.
ג. בנוגע לצבא דוד – אשמח לשמוע מהיכן שאבת את הסכום של מליון וחצי חיילים, במקראות לכאורה לא מצאנו רמז לכך. במפורש כתוב שלדוד בעת שברח משאול נאספו אליו כל איש מצוק וכל מר נפש ומנו אז 400 איש. כשנפגש דוד עם אביגיל מנה צבאו 600 איש, וכן כשהיה אצל אכיש מלך גת. לאחר מות שאול ומלוכת דוד בחברון אין תיעוד למספר חייליו, אך בפרק ו' מובא "ויאסוף עוד דוד את כל בחור בישראל שלשים אלף", שיתכן שאסיפתם היתה לצבאו [הגם שלדעת רש"י הרד"ק והמלבי"ם אסיפתם הייתה להעלאת הארון].
יוצא איפוא שמן המקראות אין לנו גילוי אלא על צבא המונה כמה עשרות אלפים, לא מאות אלפים, וודאי לא מעל מליון.

Print Friendly, PDF & Email
idan_hanikayon replied 3 שנים ago

תודה לרב על התשובות המחכימות
בנוגע למפקד דויד וכמות החיילים:" ט וַיִּתֵּן יוֹאָב אֶת-מִסְפַּר מִפְקַד-הָעָם, אֶל-הַמֶּלֶךְ; וַתְּהִי יִשְׂרָאֵל שְׁמֹנֶה מֵאוֹת אֶלֶף אִישׁ-חַיִל, שֹׁלֵף חֶרֶב, וְאִישׁ יְהוּדָה, חֲמֵשׁ-מֵאוֹת אֶלֶף אִישׁ"
שמואל ב פרק כד פסוק ט. מליון שלוש מאות אלף חיילים שולפי חרב.

בדברי הימים על המפקד הזה נמנו- "וַיִּתֵּן יוֹאָב אֶת מִסְפַּר מִפְקַד הָעָם אֶל דָּוִיד וַיְהִי כָל יִשְׂרָאֵל אֶלֶף אֲלָפִים וּמֵאָה אֶלֶף אִישׁ שֹׁלֵף חֶרֶב וִיהוּדָה אַרְבַּע מֵאוֹת וְשִׁבְעִים אֶלֶף אִישׁ שֹׁלֵף חָרֶב".
מליון וחמש מאות שבעים אלף חיילים שולפי חרב.
בברכה,
עידן

בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

צריך לדעת שכשכתוב כל שולף חרב אין הכוונה שהאנשים הללו היו חלק מצבא סדיר אלא היו אלה אנשים שניתן היה לגייסם למלחמה, ויותר ניתן להגדירם ככאלה שניתן לגייסם למילואים.
על פי עקרון זה ניתן להגדיר היום את אמריקה המונה כמאתיים חמשים מליון תושבים לערך, שיש שם כחמישים מליון איש שולף חרב – אנשים הראוים לגייסם לצבא.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 6 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א