שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם אשה מעוברת צמה בתשעה באב?
אסתר כהן asked שנה 1 ago

שלום, כבוד הרב,
אשה בתחילת הריון האם צריכה לצום בט' באב? .
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

אשה בהריון צריכה לצום בתשעה באב. לא משנה בתחילה או בסוף. אלא אם כן היא חולה ואז צריך לשאול רופא יר"ש, שרופא שאינו יר"ש תמיד ימליץ לאכול הגם שאין הכרח.
להלן דברי שו"ת אור לציון לגרב"צ אבא שאול זצ"ל:

"נשים מעוברות חייבות להתענות בתשעה באב, אלא אם כן יש להן בעיה רפואית, כגון שמירת הריון, חוסר דם, לחץ דם גבוה, וכדומה. ומכל מקום, כל מעוברת שאינה חשה בטוב, רשאית לשתות מים כדי שלא לגרום נזק להריון. ומעוברת היינו כשהיא ודאי מעוברת, כגון שהוכר עוברה בבדיקת שיקוף (אולטרא – סאונד), אבל לא בבדיקות בעלמא שאינן ודאיות. ומניקות פטורות עד שלשים יום מהלידה, ולאחר שלשים יום חייבות להתענות אף שהחלב שלהן מתמעט. ויתנו לתינוק תחליפי חלב.
ואם התינוק מוכרח דוקא לחלב אמו, פטורה מהתענית".

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א