שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונההאם בטחון פירושו להיות בטוח שהשם ימלא את רצוני? כי אולי אני לא די צדיק, אז על מה אני בטוח??
אנונימי asked 3 שנים ago

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שאלה זו מצוינת, ואכן דעת החזון איש כפי שכתבת – שאין משמעות הבטחון הבטחה שה' ימלא רצוני, ולא זה הציווי על האדם, או הבטחה שה' יצילני מכל צרה. הבטחון הוא שלוות הנפש של הבוטח ביודעו שהוא בידי קוב"ה ואין לו חשש מאף אחד אלא רק מהשם, ובטוח שאף אחד לא יוכל להזיקו מבלי גזירת השם.
אולם חייבים להדגיש – ישנם חולקים על החזון איש בהגדרת בטחון, הגם שהחזו"א הגדיר שיטות אלה "טעות שהתאזרחה בלב רבים".
שיטת המהר"ל מפרג היא שאכן מי שבוטח בהשם ה' יצילו מכל צרה, אף אם אינו ראוי לכך. כשיטתו נוקט גם הנפש החיים כידוע בסגולתו המפורסמת שאם אדם יקבע בלבו שה' הוא האלקים ואין עוד מלבדו, יוכל בזה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכל לשלוט בו. [הארכנו בביאור שיטתו בדיסק על נפש החיים, ניתן גם לשמוע כאן באתר].
עם כל זה גם לשיטת המהר"ל עדיין אין בכך הבטחה שה' ימלא משאלות ליבו, אלא רק שלא יוזק.
שיטת מרן הגאון רבי ישראל סלנטר היא שמי שבוטח בהשם מובטח הוא שה' ימלא רצונו אף בדברים שאינם הכרחיים, ויספק לו כל צרכיו, ואפילו אינו צדיק כמ"ש "והבוטח בהשם חסד יסובבנו". וכלשונו באגרתו שכתב לבנו רבי אריה בשם רבו רבי זונדל מסלנט: "בטוח אני כי כל משאלה שאדם ישים בטחונו בהשם שישיג אותה – תגיע לידו" עכ"ל. ומעשה מפורסם היה עם הר"ש שטארשון שחלק על הגרי"ס והוכיח לו הגרי"ס צדקתו בכך שבטח בה' שיזמן לו שעון זהב, ותוך רגעים מספר הגיע אדם לביהמ"ד ונתן לו שעון זהב והודה לו הר"ש שטראשון ששיטתו אמת כמפורסם.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

2 + 1 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א