שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותהאם ההפרדה בעת חתונה בישיבת האורחים בשולחנות, היא חובה מעיקר הדין? או שמא חומרה היא ?
ori asked 3 שנים ago

פעמים רבות אני הולך לחתונות של אנשים יראי שמיים. אך אני נתקל כל הזמן בנושא הלא ברור הזה של ההפרדה. ברור לכולם שהפרדה בריקודים היא חובה. אך לגבי ההפרדה בעת הישיבה הדבר לא ברור- יש אוסרים ממש ללא שום פשרה, ויש מתירים לכתחילה. מה עושים?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

ענין ההפרדה בישיבה בשמחות לא ברור דיו, ולא מפני שאין ההלכה ברורה, אלא מפני שתמיד ישנם מבני המשפחה שדורשים לבטל את המחיצה.
יש לדעת שכמעט כל גדולי ישראל אוסרים את הישיבה בשמחות בצורה מעורבת בצורה מוחלטת!
אף גם זאת, שאלו שהתירו התירו בין בני המשפחה, כשכולם מכירים את כולם, כדודתו, גיסתו, וכד'. אולם בשמחות אין המציאות כן.
דבר נוסף – המתירים התירו כשהנשים כולן לבושות בצניעות, אך כיצד ישב אדם ומולו אשה ששרווליה קצרים כו' וטפח באשה כו' ומי התיר זאת? ומי יוכל לומר שאצלו בארוע כל הנשים באות בצניעות, עד שהוא רוצה להושיב אותן מול האנשים? ואף אם לא ישב ליד אשה שאינו צנועה, האם אין היא יושבת בשולחן ליד?
ובפרט שבשמחות מצוי קלות ראש ושחוק ומשקאות משכרים ומכאן ועד לאש בנעורת הדרך קצרה.
זאת ועוד, אף המביאים ראיה מדורות קודמים שאולי היו מקומות שלא ממש הקפידו, ודאי שאין מכך ראיה להלכה, ובכל אופן אף אם נלמד עליהם זכות, הרי ברור שלא אכשור דרי מבחינת הצניעות ואף בבירור להיפך, כך שלא ניתן ללמוד מהם אלינו.
וה' יצילנו משגיאות ויקיים בנו "והיה מחניך קדוש"
בועז שלום

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

0 + 3 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א