שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם המתפלל עם הש"ץ צריך לומר גם "נקדישך ונעריצך"?
אנונימי צוות asked 3 חודשים ago

שלום לכבוד הרב,
שמעתי שמי שמתפלל עם הש"ץ מילה במילה צריך לומר עמו את כל הנוסח של "נקדישך ונעריצך" ולא מספיק רק שיענה קדוש וברוך וימלוך. זה נכון? ואם כן – מדוע?
תודה!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 חודשים ago

שלום,
אכן מה שאמרו לך כתוב בשו"ע [אורח חיים הלכות תפלה סימן קט סעיף ב]"אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר" עכ"ל.
ובטעם הדבר כתב המאירי:
"כדי שייראה לגמרי כעושה עצמו טפל לתפילת החזן".
בכל אופן מנהג בני ספרד לומר תמיד את כל הנוסח של "נקדישך ונעריצך" כדעת האריז"ל [שעה"כ דרוש ג' דחזרת העמידה] ודלא כדעת הפשטנים.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

17 + 5 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

אורחות צדיקים חלק ב'