שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונההאם השכר על מצוות מושפע מן העברות?
אנונימי asked 3 שנים ago

חז"ל למדו אותנו כי שכר מצווה -מצווה, ושכר עברה -עברה. אני מבין אמרה זו כי על המצוות מקבלים שכר בכל מקרה בלי שום קשר לעברות שאדם עושה, שעליהם יקבל את העונש המגיע לו. אז מדוע פעמים רבות אנו מוצאים כי עברות יכולות להשפיע על שכר המצוות. למשל החפץ החיים כותב בספר שמירת הלשון, כי אדם המדבר לשון הרע – אז כל הזכויות והמצוות של האדם שדיבר עוברות לאדם שעליו הוא דיבר, והעברות של אותו אדם שדברו עליו, עוברות לאותו אדם שדיבר עליו?
תודה.

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שלום,
באופן עקרוני שכר המצוות לא מושפע ממעשי העבירות. עם כל זה צריך לדעת שחז"ל אמרו שעבירה מכבה מצווה. פירושו שאור המצווה אינו מאיר עד שהאדם יעשה תשובה ואז תשוב המצווה להאיר כבתחילה. נשים לב שלא אמרו חז"ל שעבירה מוחקת או מבטלת מצווה, רק שמכבה אותה, וכפי שהסברתי.
עם כל זה עבירה חמורה כדיבור לשוה"ר שגורם בכך להעביר המצוות שעשה לאדם שדיבר עליו, והעבירות של האדם ההוא עוברות אליו. אין כאן המקום להסביר מדוע זה עובד כך, תוכל לשמוע זאת בדרשותינו לפרשיות תזריע-מצורע. רק נדגיש שהמלאך המגיד אמר לרב בית יוסף שיידע שאכן כך הוא באמת בשמיים, ולא אמרו זאת רק כדי להרתיע את האדם מלדבר לשוה"ר.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

11 + 20 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א