שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם זה עבודה זרה?
אנונימי asked 3 שנים ago

שלום לרב
קנתי לבת שלי מנורת לילה בצורה של שמש ומדבקות של כוכבים זוהרים בחושך ונודע לי שזה בעיתי
האם מותר להשתמש בזה או שצריך לזרוק?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
אנונימי answered 3 שנים ago

שלום,
אכן יש בעיה בציור של שמש ירח וכוכבים, לפי מה כתב מר״ן בשולחן ערוך (יו״ד סימן קמא ס״ד) "אסור לצייר צורות שבמדור שכינה אפילו הם לנוי… וצורת חמה ולבנה וכוכבים אסור בין בולטות בין שוקעות". ע"כ.
ועי"ש בסעיף הקודם שדן בכלים שיש בהם צורות אלו האם אסור להשהותן והביא בזה כמה חילוקים ודעות.
למעשה אין לקנות כאלה כלים או ציורים, ואף אם קנה אין להשהותן. אם ירצה יוכל לחצות את הכוכבים ואז יש מקום להקל בחצי צורה.
[להרחבה – עי' עטרת פז ח"ב יו"ד סי' ג, דמות הכסא עמ' רלט, דברי דוד טהרני ח"ב יו"ד סי' כח ועוד]

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

0 + 8 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א