שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם יש איסור 'לא ילבש' כשאשה לובשת מעיל בעלה מפני הקור?
אנונימי צוות asked 11 חודשים ago

שלום לכבוד הרב,

יצאנו בערב לטייל בירושלים, ולאשתי היה קר, והיא בקשה את החליפה שלי כדי לעטות על גופה. הסתפקתי האם אין בזה "לא יהיה כלי גבר על אישה" – איסור של אשה ללבוש בגד של איש?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 11 חודשים ago

שלום
אם אין האשה לובשת לבוש איש על כל גופה, וכמו במקרה שלנו, יש להקל בזה כשיטות הנוקטות שאם לובש/ת מפני הצינה אין איסור של "לא ילבש".
[ולסמוך על הב"ח והט"ז ודעמייהו, הגם שיש חולקים, וכפי שביאר השיטות בארוכה בספר לבוש מלכות פ"א הל' טו ובהערה].

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א