שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם יש איסור 'לא ילבש' כשאשה לובשת מעיל בעלה מפני הקור?
אנונימי צוות asked 7 חודשים ago

שלום לכבוד הרב,

יצאנו בערב לטייל בירושלים, ולאשתי היה קר, והיא בקשה את החליפה שלי כדי לעטות על גופה. הסתפקתי האם אין בזה "לא יהיה כלי גבר על אישה" – איסור של אשה ללבוש בגד של איש?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 7 חודשים ago

שלום
אם אין האשה לובשת לבוש איש על כל גופה, וכמו במקרה שלנו, יש להקל בזה כשיטות הנוקטות שאם לובש/ת מפני הצינה אין איסור של "לא ילבש".
[ולסמוך על הב"ח והט"ז ודעמייהו, הגם שיש חולקים, וכפי שביאר השיטות בארוכה בספר לבוש מלכות פ"א הל' טו ובהערה].

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

16 + 20 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א