שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונההאם יש איסור להחטיא אדם בכעס או גאוה?
אביתר asked 4 שבועות ago

שלום הרב

האם אפשר איפה הרב מדבר בעיון רב על המחלוקת בין הפלא יועץ לבין רבי ישראל סלנטר האם אומרים 'לפני עיוור' במידות, [האם יש איסור להחטיא אדם בגאוה או כעס וכד']?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 4 שבועות ago

לאביתר שלום
עד כמה שזכור לי לא הרחבנו בנושא זה בשיעור ספציפי, אלא רק הזכרנו בדרך אגב את המחלוקת בענין.
 

Print Friendly, PDF & Email

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א