שאל את הרב – השאלותקטגוריה: כשרותהאם כלי חדש שטעון טבילה טעון גם הגעלה?
אנונימי asked 3 שנים ago

האם לאחר שטבלתי כלים חדשים (זכוכית/חרס/מתכת) צריך גם להגעיל אותם?
האם יש הבדל אם הכלים ישמשו לפסח לבין כלים לימות השנה?
ישנו כד חלב חדיש עם חריץ שבסופו סכין חיתוך לקצה של שקית החלב, האם הכד הזה צריך טבילה (והגעלה)?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

לאחר טבילת כלי חדש [שלא השתמשו בו מעולם] אין צורך להגעילו. יש שמחמירים להגעיל כלי נירוסטה מחשש שמא מירחו אותם בשומן אסור. מן הדין א"צ להחמיר בזה, ואם ירצה יבשל בתוכו מים עד שירתחו ויגלשו.
ואין הבדל בין כלים לפסח לכלים לכל השנה, תמיד הדין כן.
בנוגע לכלי החלב, פלסטיק אינו צריך טבילה, והסכין גם כן אינו צריך טבילה היות ואינו נוגע במאכל, אלא באריזה בלבד.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

20 + 19 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א