שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם לספרדים מותר לאכול ירקות שגדלו בשישית אך נקטפו בשביעית? והאם יש בהן קדושת שביעית?
אנונימי asked 3 שנים ago

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

בשאלה זו נחלקו פוסקי דורנו. דעת החזו"א וכך גם דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל [כדעת הר"ש סיריליאו] שמותר לאכול פירות אלו, אך יש לשמור בהן קדושת שביעית.
אולם דעת הרב בן ציון אבא שאול [כדעת הרמב"ם] האוסר פירות אלו באכילה, שהיות ונלקטו בשביעית שם ספיחין עליהם. וממילא לדעתו אין לאכול בננות מסיבה זו, והרב מתיר אותן רק לקטנים וזקנים וכד'.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

8 + 5 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א