שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם לקנות ספר הלכה ברורה' של הרב דוד יוסף:
סתיו asked שנה 1 ago

שלום לרב
אני הולך בהלכה לפי הרב עובדיה יוסף, האם אני יכול לרכוש את ספרי הלכה ברורה? הבנתי שהוא קצת חולק על אביו, מה שלא בילקוט יוסף.
האם זה נכון?
תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

שלום
הרב דוד יוסף אינו חולק על אביו, וספר הלכה ברורה מבוסס על פסקיו של הגר"ע יוסף זלה"ה, וכן די מתואם עם הילקוט יוסף.
אולי אתה מתכוין לרב יעקב יוסף זצ"ל שאכן חלק על אביו בכמה עניינים כדרכה של תורה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א