שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לאשה לשאוב חלב בשבת לצורך התינוק על ידי משאבה ידנית?
אנונימי asked 2 שנים ago

אשה שרוצה לשאוב חלב בשבת הן מפאת גודש הגורם לה צער, הן מפאת שיותר קל להאכיל התינוק מבקבוק, הן מפאת צער היניקה – מותר לה לשאוב את חלבה בסיוע משאבה ידנית? 
תודה!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

כל הפוסקים אוסרים לשאוב חלב בשבת הן במשאבה ידנית וכל שכן במשאבה חשמלית הן להאכילו בשבת והן למחרת. השואבת אף במשאבה ידנית עוברת על איסור תורה.
במקרה של גודש וצער של האשה, מותר יהיה לה לשים חומר פוגם בכלי השאיבה – כגון סבון נוזלי וכד', ואז לשאוב. במצב כזה נחשב הדבר למלאכה שאינה צריכה לגופה, ומותר. [יש אף המקילין לשאוב באופן רגיל על מנת לשים לבסוף חומר פוגם, אך עדיף יותר לשים מתחילה כמשנ"ת]. 
במקרה של פיקוח נפש – יש להעדיף לשאוב במשאבה חשמלית על ידי שעון שבת מאשר במשאבה ידנית שבכל לחיצה עושה בידיים פעולת איסור, ועדיף למעט באיסורין. אם לא הכינה מע"ש – עדיף במשאבה ידנית בשבת [ארחות שבת ח"ג עמ' פז].
לרוב אין פיקוח נפש היות ורוב התינוקות מסוגלים לאכול תחליפי חלב, ויש אף גמ"ח חלב אם וניתן להתארגן בהתאם.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

14 + 3 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א