שאל את הרב – השאלותהאם מותר להוסיף מים לחמין בשבת? ומה מנהג התימנים בזה?
אנונימי asked 3 שנים ago

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שלום
בנוגע להוספת המים לחמין בשבת ישנה מחלוקת הפוסקים. נחלקו הראשונים האם יש בישול אחר בישול בדבר לח. למעשה, גם העדות חלוקות בזה.
מנהג רבים מן התימנים שאין כלל בישול אחר בישול בדבר לח, ולכן רבים נהגו לחמם מים בע"ש ולהניחם על השיש, ולהוסיפם למיחם, ויש להם על מה שיסמוכו.
דעת מרן השו"ע שאין לעשות כן, ויש בזה חשש חיוב חטאת, ואין היתר להוסיף מים רותחים אפילו מקומקום הנמצא ע"ג הפלטה – לחמין בשבת.
לדעת הרמ"א מותר להוסיף מים פושרים כל עוד הם לא הצטננו, וכך נוהגים האשכנזים.
למעשה לפי הספרדים ישנה עיצה – שיכניס מע"ש שקית מלאה מים לסיר החמין, ובשבת כשיראה שהחמין התייבש ינקב את השקית שבסיר, והמים הללו אין בהם איסור בישול.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

8 + 20 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א