שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר להפגש עם בת לשם שידוכים, כשבבית נמצאת גם בעלת הבית, או שיש בזה איסור ייחוד?
shmuael asked 3 שנים ago

מצוי שאני נפגש עם בת בפגישת שידוכים בבית בו רק בעלת הבית נמצאת. במצב כזה לכאורה לפי מה שאני יודע הדבר אסור, שהרי אסור לאיש להתייחד עם ב' נשים, אבל מאידך בעלה של האחת בעיר, ומוראו עליה, האם זה מתיר לי להתיחד עם שתיהן?
תודה
שמואל

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

דבר זה תלוי במחלוקת הפוסקים.
יש שמתירים היות והנשואה אימת בעלה עליה, ולא תכשל, ממילא היא כשומר שלא תכשל חברתה. [החכמ"א והציץ אליעזר].
יש שמתירים רק אם בעלה יכול אכן בכל רגע להכנס, שבלא זה לעצמה אין יחוד, אך אינה נחשבת לשומר לחברתה. [הגר"ש וואזנר בשבה"ל ח"ה סי' רב].
ויש אוסרים לחלוטין ואומרים שאינה נחשבת כלל לשומר, ולכאורה יש דיוק כשיטתם מן הרמב"ם. [נחפה בכסף ח"ב סי"א, עצי ארזים, אורח שמח, ועוד].
למעשה –
ראוי לחשוש לאוסרים כשאפשר, ולהודיע לשכנים שיכולים להכנס לכשירצו, ובזה ינצלו מאיסור יחוד. והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

11 + 12 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א