שאל את הרב – השאלותהאם מותר להתרחץ במים חמים ביו"ט?
דוד asked 3 שנים ago

האם מותר להתרחץ במים חמים ביו"ט?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

בני ספרד הנוהגים כדעת הגר"ע יוסף זצ"ל מקילים להתרחץ כל גופו במקלחת ביתית במים חמים. [דבר שנאסר לכו"ע בשבת – ולא משנה מקור המים החמים].
ההיתר הוא כשהבוילר מכובה, שאם לא כן – בעת שנכנסים המים הקרים גוף החימום מופעל. כמו כן אין היתר בשעה שהחמם-גז עובד, שגם אז מפעיל את ההבערה של הגז בעת פתיחת המים ומכבה – בעת הסגירה.
כמו כן יש להזהר מסחיטה בעת החפיפה ובעת הניגוב.
בני אשכנז מחמירים בין בשבת ובין ביו"ט ואוסרים להתקלח כל גופו אף במים קרים.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

12 + 1 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א