שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לענות אמן על ברכה באמצע קריאת שמע?
אנונימי צוות asked 7 חודשים ago

שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת האם מותר לענות אמן על ברכה בזמן שאני נמצא באמצע קריאת שמע של שחרית או ערבית?
בנוגע לאמן על קדיש אני יודע שעונים חמשה אמנים ראשונים, וכן קדושה וברכו, אבל בנוגע לאמן על ברכה רציתי לברר.
תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 7 חודשים ago

שלום
אין עונים אמן על ברכה בעת קריאת שמע ערבית או שחרית [למעט ק"ש שאינו יוצא בה ידי חובה כמו ק"ש שלפני התפילה או שעל המיטה או שקורא בעת שמניח תפילין של ר"ת – שבכל אלה מותר לענות אמן אפילו בפסוק ראשון].
עם כל זה ישנם אמנים שנחשבים לאמן של דבר שבקדושה שדינו בעשרה, ואותם מותר לענות –
א. אמן של ברכת כהנים – הן על ברכת אשר קדשנו כו' והן על הברכה עצמה – וישמרך כו'.
ב. על ברכת התורה של העולה לקרוא בתורה – מותר לענות אמן [לא על ברכות התורה של המברך ברכות השחר!].
ג. לדעת הרמ"א – אף אמן של הא-ל הקדוש ושומע תפילה – מותר לענות. ומרן השו"ע [סי' ס"ו] חולק.
כמו כן מותר אפילו לברך בעת ק"ש וברכותיה ברכה עוברת – כמו ברכת הברקים והרעמים והקשת, שאם לא יברך כעת יפסיד הברכה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א