שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לפתוח שקית חלב בשבת במספריים?
אנונימי צוות asked 2 חודשים ago

שלום לכבוד הרב,

רציתי לדעת האם מותר בשבת לפתוח שקית חלב על ידי חיתוך הקצה במספריים?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 חודשים ago

שלום
בדין זה נחלקו האחרונים –  הרב מאזוז והרב משה לוי מתירים כאשר מייחד מספריים מיוחדים לשבת לחיתוך שקית החלב.
פוסקי האשכנזים נוטים להחמיר בכלל בפתיחת אוכלין בשבת ואף בשקית חלב כתבו להעדיף לפתוח ביום חול, ואם לא פתח – יפתח בשבת פתח שאינו נאה דרך קלקול ולא במקום הדיבוק, וישתדל שיהיה פתח קטן שיש בו להוציא ולא להכניס. [הגרש"ז אוירבך הביאו בשבת במועדיה שבת ב' לרב נבנצל]. הגר"ע יוסף זלה"ה [מעין אומר ח"ב סי' פ"ג] מעדיף לכתחילה שיחתוך בידו מאשר במספריים. [ע"ש בביאורים שנוקט שהרב ענה כן לחומרא, דמן הדין מתיר אף בחותך פתח יפה כמובאר בהליכו"ע ח"ד עמ' רנ-רנד].

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

9 + 15 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א