שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לשמוע שירים במקלחת?
דניאל asked שנה 1 ago

ומה יהיה הדין אם מדובר בשירי קדש ומהרהר במילים?

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

שלום

כתב בשו"ת יביע אומר (ח״ה סי׳ יא) שיש להקל לשמוע דברי תורה באמבטיה מהטייפ, מכיון שהוא רק מהרהר בדברי תורה. ואף על פי שהוא עומד שם ערום, וכתיב ׳׳ולא יראה בך ערות דבר״, מכל מקום כבר דרשו במסכת שבת (קג.) דיבור אסור הרהור מותר, ולכן מותר להרהר בדברי תורה במקום שיש עתה. עכ"ד. והגם שיש חולקים עליו, עכ"פ כך היא דעתו.

מזה תבין בק"ו שמותר לשמוע שירים, ואף שירי קודש.

 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א