שאל את הרב – השאלותהאם עושים אזכרה – שלשים ושנה – לתינוק שנפטר?
אנונימי asked 2 שנים ago

תינוק או תינוקת שנפטרו בקטנותם – האם יש לערוך להם אזכרה בתום השלשים, או בתום השנה? ומה בנוגע לשנים הבאות – יש לערוך אז אזכרה?
תודה!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

בנוגע לתינוק שנפטר בקטנותו רח"ל היל"ת, הגר"ע יוסף זלה"ה נשאל בזה האם יש לערוך לו אזכרה של שלשים ושל שנה, ובשאלה מדובר היה בתינוק בן 7 חודשים, והרב השיב שאין צורך ['מעין אומר' פ"ו עמ' רכ שאלה קכא].
ההסבר הנראה בזה הוא מפני שהנשמה הזו אינה זקוקה לתיקון, והיא זכה טהורה, ולכן אינה צריכה את כל הענין של השלשים והשנה שנעשים בשל דין שמים. כמו כן יתכן והדבר הוא כדי למנוע עוגמת נפש מן ההורים, [כמבואר שם ע"י המלקט].
כמו כן הרב השיב [שם שאלה י"ז עמ' קנה] בנוגע לילד שנפטר בגיל 7 שנים שדי לומר קדיש ל' יום ויעשו אזכרה וד"ת, ואין צריך יותר.
וע"ע שם [שאלה ה' עמ' קמ"ז] שנשאל האם אפשר לומר קדיש על תינוקת שנפטרה תוך שנה ללידתה, גם ביום השנה ובשנים הבאות, והשיב "מה יש בזה?" – ונשאל שוב בנוגע לסעודה ולימוד שנוהגים לעשות ביום השנה, והשיב שלא נוהגים לעשות לקטנים.
המורם מזאת – שמי שירצה לומר קדיש ביום השנה ואף בשנים הבאות, אין מניעה לעשות כן, אך סעודה ולימוד לא נהגו לעשות לקטנים. וכשמדובר בגיל מבוגר יותר יעשו אף אזכרה של שלשים עם סעודה וד"ת, אך אין צריך לעשות כן ביום השנה או בשנים הבאות.
וה' יצילנו מצרות וישלח משיח צדקנו להחיות מתינו בב"א.
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

6 + 20 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א