שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודהאם שייך מסית ומדיח בשגגה?
אנונימי צוות asked 10 חודשים ago

האם שייך מסית ומדיח בשגגה? כגון שמסית חבירו לעבירה אך אינו יודע שהדבר הוא איסור. [כאשה הממליצה לחברתה על בגד שאינו צנוע ומעודדת אותה ללבשו, והיא בגדר מסיתה ומדיחה אותה לדבר עבירה, אך אינה יודעת האיסור בזה, ונחשבת לשוגגת] או שמסית ומדיח הוא דוקא במזיד?

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 10 חודשים ago

שלום
כתוב בתורת כהנים פ' בחוקותי  [י] "איזה הן מיתות החמורות ואיזה קלות? החמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה כגון מסית ומדיח ומברך את השם. ומכה אביו או אמו או מקלל דליכא עליהן קרבן בשוגג, והקלות הן שיש עליהן קרבן בשגגה כגון מחלל שבתות" עכ"ל.
הרי לנו ששייך במסית ומדיח שגגה, ובכל אופן נקרא בגדר "מסית ומדיח".  

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א