אנונימי asked 3 שנים ago

שלום לרב בועז
יש לי שאלה שמציקה לי הרבה זמן, ואני מפחד שיש בה רוח "כפירתית" מעט … ולכן רציתי לשמוע דעת תורה .

מובאים בחז"ל [מדרשים, גמרא וכו..] כל מיני אגדות ואימרות חז"ל שנראים קצת לא מציאותיים .
לדוגמא [מצטער אם לא דייקתי במספרים] :
משה היה בגובה 10 אמות
פרעה גובהו חצי אמה
גוליית עקר הר ,ובסוף ההר נפל עליו ונתקעו שיניו וכו…
(ממסכת סוכה) בביהכנ"ס שהיה במצרים היה 2 מליון אנשים
בעיר ביתר היו מליוני אנשים
ועוד ועוד.. [ואוסיף, שלפעמים הדברים מעלים גיחוך בקרב הרחוקים מתורה ומצוות (למרות שאם הרב יאמר שזה נכון, אז כמובן שעפרא לפומייהו) ]

מצד אחד זה נראה לא הכי הגיוני, אבל מצד שני אני מתבטל ביטול גמור לדברי חז"ל הקדושים .
אבל, אני לא יודע אם באמת הם התכוונו כאן לדברים פיזיים, או לבטא רעיון מסוים .[וכך גם ראיתי מספר פעמים לדוגמא במהר"ל] [לדוגמא, שמעתי שהודגמא שגוליית עקר הר בן 3 פרסאות, כדי להשליך על מחנה ישראל, שהיה גם הוא 3 פרסאות, וזה פשוט מבטא את זה שהוא רצה ויכל להשמיד את כל המחנה].

אני מאד מבולבל, ואשמח אם הרב יוכל לעשות סדר בדברים.

1. האם חז"ל באמת תיארו את המציאות, או שמא באו לבטא רעיון ?
2. האם התשובה היא מוחלטת ? או שישנם מקרים שזה כך וישנם מקרים שזה כך ? (ואיך אוכל להבדיל ?)
3. האם יש "אסכולות" שונות ביהדות שנוטות לכיוונים שונים בדבר הזה ?

סליחה על האריכות, אך הדברים חשובים .

Print Friendly, PDF & Email

3 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שלום,
נושא הגדות חז"ל הוא נושא ממורכב ומדובר רבות במפרשים.
הכלל הנקוט בידינו הוא כדברי הגר"א במשלי [כה-ב] עה"פ 'כבוד אלהים הסתר דבר' "בתורה שבע"פ ב' דברים הלכות ואגדות ובתוך האגדות גנוזין הסודות שהן כבוד אלקים וצריך להסתיר אותן כמ"ש למכסה עתיק דברים שכיסה עתיק יומין".
כך יש להבין את אגדות רבב"ח ועוד שנראות כתמוהות ביותר, ובהן גנזו חז"ל רמזי סודות התורה שאינן ראויים להמסר לכל אדם אלא לחכם המבין מדעתו.
בכל אופן בעקרון עלינו לדעת שיש מחלוקת בין הפרשנים כיצד להתייחס לאגדות חז"ל.
שיטת המהרש"א שיש להבינן כפשוטן ולנסות לבארן על פי המציאות הגשמית.
לעומת זאת שיטת המהר"ל ודעימיה – שיש באגדות חז"ל משלים שיש להבינם בצורה מטאפורית ולא כפשוטו.
לדוגמא אם כתוב על שמשון שהיה בין כתפיו 30 אמה, אין הכוונה שזה אכן היה רוחב כתפיו, אלא חז"ל באו לבטא איכות, ורצו לומר לך הנך יודע שווה ערך לכמה היה כחו של שמשון בין כתפיו? שווה ערך לכתפיים ברוחב 30 אמה, שהרי הרים את דלתות עזה על כתפיו, וזה השיעור של הכח הנצרך לשם כך.
כך יש להבין את כל אגדות חז"ל לאסכולה זו, וכך היא הדרך המקובלת כיום לבאר את אותן האגדות.
לפי זה כשמדברים על גובהו של פרעה או נ"נ מתכוונים לדבר על הגודל שלהם מבחינת האיכות ובטאו זאת חז"ל באמירה שהיו בגובה אמה וכדו'. ר"ל שהיו אנשים קטנים מבחינת גדלות הנפש. וכעזה"ד.

Print Friendly, PDF & Email
yanivs31 replied 3 שנים ago

תודה רבה על התשובה המבוארת .
על איזה ספר הרב ממליץ של המהר"ל ? [אור חדש? או אחר?]

בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

המהר"ל הוא ספק עמוק וקשה להבנה. מסיבה זו אינני מוסר שיעורים במהר"ל. יומרה לא פשוטה היא לומר שהבננו את מהר"ל. ולכן הייתי ממליץ לבן דורנו ספרים שיותר יוכל להעמיק ולהתחבר אליהם ואכן להבינם. מומלץ מאד ספרו של הרב דסלר [שאגב מדי פעם מביא את מהר"ל ומבאר עומקו] "מכתב מאליהו" עליו יש לנו גם שיעורים כאן באתר.

Print Friendly, PDF & Email
a9791800 replied 3 שנים ago

לכבוד בן דודי היקר הרב בועז היקר.
ראיתי את השאלה כאן באתר בענין של ההתייחסות שלנו לאגדות חז"ל, שלכאורה נראים תמוהים ולא מתקבלים על הדעת.
בעבר שאלתי את השאלה הזאת את הרב מרדכי נויגרשל שליט"א (לפני כ15 שנה)
והוא ענה לי דבר נפלא.
לפני מספר שנים נערכה מלחמה בין גרמניה לצרפת (כמדומני),
והסמלים שלהם היו האחד סמל של נשר, והשני הסמל היה של אריה.
ולאחר המלחמה נכתב בעיתונות של אז הכותרת הזאת: "הנשר ניצח את האריה".
אם בדור שלנו אחד יביא כזו כותרת, אף אחד לא יבין על מה הכונה, ואפילו יגחך על הדברים האלה. אבל אז בזמנם, כולם הבינו למה הכותרת מצביעה.
כך בדיוק דברי חז"ל, הם ידעו בדיוק מה הם הרמים הטמונים מאחרי כל משפט, ולנו נשאר רק לקרא את הדברים כפשוטם ולקבל שכר תלמוד תורה,
אבל ודאי שלא לקחת את הדברים האלה כפשוטם ממש.

ובהקשר לענין ששאל על דברי חז"ל האומרים שמשה רבנו שגובהו היה עשר אמות, ועל פרעה הרשע שגובהו היה אמה בלבד,
כבר כתב על כך הרב וואכטפויגל משגיח דישיבת ליקווד בשם רבי ירוחם ממיר, שחז"ל דברו על כאן על המידות הרוחניות.
שכידוע פרעה היה כפוי טובה, למרות שיוסף הציל את כלכלת מצרים, בא פרעה ומשתעבד בילדים של יוסף,
חז"ל רואים את פרעה בתור אדם קטן, נשאר עם ה"עיר פרא אדם יולד", ותירגמו את זה לשפה של גובהו אמה, שזהו גובהו של תינוק שנולד בזמנם.
אבל אצל משה רבנו, שעלה ונתעלה במדרגות רוחניות, חז"ל אומרים גובהו עשר אמות, גובה קומתו הרוחנית.
כמובן, גם כאן, יכולים להכנס לפני וליפנים, אבל זהו לא תפקידנו.

יצליח ה' דרכך בהמשך זיכוי הרבים.
שפע ברכה והצלחה,
אלעזר הכהן.

בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

תודה ויישר כח.
אכן משל נוסף נאמר בענין, על הצאר שהורה להחריב כרך שלם וחתם על כך באבחת קולמוס, ולמחרת בעתונים התפרסם: "טיפת דיו אחת מקולמוס הצאר הטביעה כרך שלם" למי שלא היה בסוד הענין נדמה הענין כגוזמא לא ברורה, אך למי שמבין יש כאן מטאפורה ברורה למה שאכן קרה.

בנוגע לגובה אמה וכד' אכן לכך כיוונתי, ואם כבר הזכרת, כך אכן מבארים את הענין המובא בחז"ל [סנהד' ק, ב"ב עה] שאדה"ר היה בגובה מאה אמה, "ותשת עלי כפך" – ה' מעטו, שאף שם הפשט שבהשגות הרוחניות והשכליות היה עצום ורב.
כוט"ס
בועז

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

12 + 20 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א