שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההטועה בתפילת העמידה, להיכן חוזר?
אנונימי asked 2 שנים ago

לום לרב שליט"א,
יצא לי מצב שבתפילת העמידה בשחרית, הייתי בברכה מסוימת, ופתאום עמדתי לחתום בטעות "רופא כל בשר ומפליא לעשות" [דהיינו המחשבה שלי שוטטה לה לברכת אשר יצר].
לא ידעתי באמצע איזה ברכה הייתי, אך היה נראה לי שכנראה התבלבלתי באמצע ברכת "רופא חולי עמו ישראל", אך לא הייתי בטוח בכך.
מה שכן הייתי בטוח, שסיימתי את ברכת "חונן הדעת".
מה עושים במצב כזה?
האם להתחיל מברכת "הרוצה בתשובה"? או להתחיל שוב את "רופא חולי עמו ישראל", שכנראה בה טעיתי? [ואולי אחרי זה תפילת נדבה?!] או לחזור לראש?
תודה רבה לרב, וה' יצילנו משגיאות ויזכנו לכוון בתפילתינו!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

הטועה בתפילת העמידה חוזר לברכה בה טעה, ומשם ממשיך על הסדר. לעולם לא ניתן לחזור רק על הברכה בה טעינו, ולהמשיך מהמקום בו נזכרנו, כי תפילת שמונה עשרה חייבת להיות כסדרה. [לדוגמא, אם נזכר בשומע תפילה שלא אמר סלח לנו, לא יוכל כעת לומר סלח לנו ולהמשיך 'שמע קולנו', אלא יחויב לחזור מסלח לנו על הסדר].
כשאדם לא זוכר היכן טעה ומה אמר ומה לא אמר, ההלכה היא שצריך לחזור לברכה אותה בוודאות אמר, ומשם להמשיך. לדוגמא – אם בוודאות אמר 'ברך עלינו' – ממשיך מ'תקע בשופר כו".
אין כאן מקום לדון מצד סב"ל, א. יש אומרים שאין אומרים סב"ל בתפילה שאינו ממש נחשב לברכה לבטלה. ב. אם משום סב"ל לא יחזור למקום שצריך, יש כאן בעיה קשה יותר – שיתכן שלא אמר מה שהיה צריך לומר, ונמצא שגם ברכותיו מכאן ואילך לבטלה, וגם לא יצא ידי חובת תפילה!

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

3 + 19 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א