אנונימי asked 3 שנים ago

שלום,
לא מזמן קראתי את דברי הפלא יועץ בערך "כוויה" :
"ואגב אגיד לדור, שיש סגלה לכל מין כויה, לומר הנכוה או אחר יאמר עליו ברכת כהנים שלש פעמים בכונה, ויועיל, והוא בדוק ומנסה"
והאמת היא שהיה לי פעמיים כוויה ופעמיים ניסיתי (שהאצבע הייתה אמורה להתנפח קצת,) אמרתי את זה ובאמת זה בדוק ומנוסה….
אבל אז קראתי ונזכרתי באיסור של הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבא וכו'.
וכן הפלא יועץ בערך כללות ב' סימן יד" פסקה שלישית כותב כך "שלא ללחש על המכה עם קריאת פסוק מן התורה".
אז האם אין פה מעין סתירה בין השניים?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שאלה זו נשאלה על ידי הפוסקים בהקשר לדברי הרמב"ם [וכדבריו פסק בשו"ע יו"ד קעט] שאין ללחוש פסוק על המכה, וכתב "לא די שהן מנחשים וחוברים אלא שהן בכלל הכופרים בתורה שהן עושין דברי תורה רפואת הגוף ואינן אלא רפואת נפשות" עכ"ל. וכיצד אמרו שהחש בראשו יעסוק בתורה וכו'? וכן הקשו כיצד קוראים תהלים על חולה שיבריא?
הגר"ח קנייבסקי נשאל בענין והשיב:
יש הבדל בין עוסק בתורה על מנת לעורר זכות לפני ה', שזה מותר, לבין לוחש על המכה שסבור שלחישת פסוקים על מכתו היא שתועיל ולא הפניה לקוב"ה, וזה באמת אסור.
חילוק זה מובא בספרים נוספים, ולכן נוהגים העולם לקרוא פסוקים ותהלים לרפואת החולה דרך בקשה, ולא דרך לחש.
ואם נדקדק בלשון הפלא יועץ "יאמר עליו ברכת כהנים ג"פ ב כ ו ו נ ה " אם היה זה בצורת לחש – מה הצורך לכוין בלחש? הלחשים עושים פעולתם מעצם הוצאתם בפה! כך שכאן רמז הרב שזה דרך תפילה – ובתפילה צריך לכוין, רק שתפילה המועלת לכויה – היא תפילת ברכת כהנים, שיברכך ה' וישמרך וכו'.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

14 + 0 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א