שאל את הרב – השאלותקטגוריה: בין אדם לחבירוהלכות לשון הרע ופרסום באינטרנט
אנונימי asked 2 שנים ago

"נעקצתי" בידי חברה להשכרת חדרים. מבירורים שערכתי התברר לי שרבים נפגעו מהאדם העומד בראש החברה ומשלל החברות שבבעלותו, וכן עולה דפוס קבוע של שקרים מצדו, עד כדי זיוף מסמכים. האם מותר לי לפרסם את פרטי המקרה בדף באינטרנט (כולל שם האדם ושם כל החברות שבבעלותו) ולקרוא לכל מי שנפגע ממנו לפרסם את המקרה שלו באותו הדף, הן כדי לסייע לעצמי בהליכים המשפטיים נגדו (הוא הגיש צו הוצאה לפועל נגדי, כערבה לשוכר, כאשר הוא טוען טענות שקריות בנוגע לחובות של השוכר), אך לא פחות חשוב לסייע לאחרים שנמצאים נגדו בהליכים משפטיים והחשוב מכל למנוע מראש מקרים נוספים של אנשים שיתקשרו עמו וייפגעו ממנו, מבחינת "בפני עיור לא תתן מכשול".
עלי להדגיש שרוב נפגעיו מקרב השוכרים הם אנשים צעירים שמצבם הכלכלי אינו מזהיר. ועוד אדגיש ששאלתי היא במישור ההלכתי ולא החוקי. תודה מראש!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום,
אני משתתף בצערך.
מותר לפרסם עושי רשעה, ומזיקים וגזלנים כדי להרתיע את הציבור.
כל זה בכפוף לאישור מבית דין. שהרי לא יעלה על הדעת שכל אדם שהסתכסך עם חבירו יפיץ עליו בדותות, ויאמר שהוא רוצה להזהיר את הציבור. משום כן אף במקרים אמיתיים עלינו להיות זהירים ולא לעשות דין לעצמנו בלא שקיבלנו אישור מבית דין ששמע את פרטי המקרה והחליט שמקרה זה מצדיק פרסום שם האדם ומעשיו.
[אסור לשכוח שלדבר מסוג זה ישנן השלכות – פגיעה במשפחתו וילדיו, שגם את זה לוקח ביה"ד בחשבון. מעבר לכך שאין עונשין אלא אם כן מזהירים, ועל הבית דין להשתכנע שאין מדובר במעידה חד פעמית אלא בשיטה, ואז הם יתירו לפרסם את נוכלותו של אותו אדם].
חשוב לציין שב"ד אינם ממהרים להתיר זאת, ולמעשה זוכר אני רק מעשה אחד לו הייתי עד שב"ד פרסם על חנות רהיטים מסוימת בב"ב התראה שלא לרכוש ממנה בעקבות תלונות רבות על רמאות מתמשכת מצידם, והדבר קיבל חשיפה גדולה ביתד נאמן.
המקום ימלא חסרונך בנחת ולא בצער!

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

13 + 16 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א