שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לומר "הריני מכוין להוציא ידי חובה" לפני ברכת המוציא?
עילאי נשאל 7 חודשים לפני

שלום לכבוד הרב,
הבן איש חי בספר הלכות – שנה ראשונה פרשת אמור – הלכות בציעת הפת, הלכה ט' – "הבוצע להוציא המסובין ידי חובתם…. ויש חסידים מדקדקין בכל ברכה אשר יברכו להוציא בה אחרים ידי חובתם שיאמרו בפיהם בפירוש קודם הברכה "הריני מכוין להוציא ידי חובה כל השומע קולי בברכה זו…."
האם הרב הבא"ח התכוון שיאמרו את הנוסח הזה לאחר נטילת ידיים קודם ברכת המוציא, או שיאמרו לפני הנטילה כדי לא ליצור "הפסק"
כי לכאורה זה "הפסק" בין הנטילה לברכה, אבל אולי זה מעניין המצווה ואז זה לא יוצר הפסק

אני וחברי לא ידענו כיצד להבין את ההלכה, נשמח לסיוע
תודה רבה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 7 חודשים ago

לעילאי שלום
מעיקר הדין מותר להפסיק בין הנטילה להמוציא, ולשו"ע רק טוב ליזהר, וז"ל [הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קסו]:
"יש אומרים שא"צ ליזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא, ויש אומרים שצריך ליזהר, וטוב ליזהר".
היות ועיקר האיסור והחיוב "תיכף לנטילה ברכה" הוא רק במים אחרונים. וכן פוסק הרמב"ם ולכן עדת בני תימן לא נהגו להמנע מהלפסיק בדיבור בין הנטילה להמוציא.
כל שכן שמדובר בדיבור שהוא מענין הברכה, דהיינו להוציא האחרים ידי"ח, שבזה בודאי שמותר לכתחילה להפסיק, שהרי גביל לתורי לא נחשב להפסק אפילו בין ברכת המוציא להאכילה [שו"ע קסז ס"ו], היות והוא מענין הברכה, כל שכן כאן בין נטילה לאכילה שרק טוב ליזהר בדברים בטלים, וכל שכן שמותר לכתחילה להפסיק בדברים הנצרכים לברכה,

Print Friendly, PDF & Email

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א