שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהחגורה נושאת מפתח במקום ללא ערוב
אנונימי asked 3 שנים ago

לכבוד הרב בועז שלום
באחד משיעורי הרב שמעתי שבמקום שאין בו ערוב שבת כמו למשל בחו"ל לא מועיל לבן עדות המזרח לצאת לרשות הרבים עם חגורה שמכילה מפתח מעין חגורה שצרור המפתחות הוא חלק ממנה

אשמח אם הרב יסביר מעט יותר

שאלה נוספת האם במקום שיש בו ערוב שבת כדי להימנע מטלטל מפתחות בשבת אפשר להשתמש בחגורה זו האם זה מועיל

תודה רבה
יוסף אליהו דניאל

שיעורי הרב הם עבורי אבן שואבת
תודה רבה יישר כוח

Print Friendly, PDF & Email

3 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שלום,
אני שמח שאתם מוצאים תועלת בשיעורים, תבורכו מפי עליון.
שיעורינו נמסרים על פי פסקי הגרע"י בספריו, ועל סדר הילקו"י, עם תוספות של פוסקים נוספים.
דברינו שם מקורם מילקו"י הל' שבת כרך ב' עמ' נא, ובסוף הספר בהוספות עמ' תריא.
שם מבוארת באריכות מחלוקת הפוסקים בזה, ובתמצית אומר שהראש כתב בתשובה שאם קושר מפתחו בחגורה שבמתניו ולעולם אינו זז משם, כיון שאינו צורך לבישה – לא יצא בהם בשבת, שאינו תכשיט. עכ"ל.
ובשו"ע [שא סע' ז] פסק שכל היוצא בדבר שאינו תכשיט ואינו דרך מלבוש – חייב. ועוד שם בסע' יא דבר העשוי לתכשיט ולהשתמש בו כגון מפתחות נאות של כסף כמין תכשיט – אסור. עכ"ל. ולפ"ז כ"ש שמפתח רגיל שמחובר לחגורה אף אם משמש כסוגר לחגורה, כיון שאין דרכו להשתמש בו בימות החול שייך הטעם שהרואה יאמר שמוציאו לצורך תשמיש לדעת מרן השו"ע.
ע"ש עוד בילקו"י במה שהשיב למקשים על דבריו.
בכל אופן למקילין בזה מסכם הרב שאין למחות בידם, בפרט ברחובות שאין בוקעים בהם ס' רבוא, ואינן מפולשין.

Print Friendly, PDF & Email

חיים answered 9 חודשים ago

שלום. רציתי לשאול אם יש לי חגורת עור רגילה כמו בלינק זה ואני משתמש במפתח כסוגר גם באמצע השבוע. האם במקרה זה מותר לצאת עם החגורה גם לשיטת הרב עובדיה? תודה מראש

Print Friendly, PDF & Email

בועז שלוםבועז שלום צוות answered 9 חודשים ago

שלום
אכן זה המפתח שדנו לגביו הפוסקים, ואמנם הגרי"ש אלישיב התיר, אך הגר"ע נוקט לאיסור כדעת מרן השו"ע. ועי' בשות מעין אומר ח"ב סי' לו עמ' ש"ה, שהראו לרב כזאת חגורה ולא הסכים להתיר.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

12 + 2 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א