אנונימי asked 2 שנים ago

בס,ד
בילקוט יוסף מובא שאסור לנגן בכלי בשבת מחשש שמא יבוא לתקנו.
אך לקרוא לגוי שיבוא לנגן יהיה מותר בשבת חתן (לפחות כך נהגו פעם) כי זה שבות דשבות במקום מצווה.
השאלה היא למה הרב יצחק התיר רק בכלי לא חשמלי? הרי חשמל הוא דרבנן ובכל מקרה זה שבות דשבות…

Print Friendly, PDF & Email

2 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
א. ענין חשמל יכול להיות נוגע לדין תורה – 1. לדעת החזון איש שכל סגירת מעגל יש בה איסור בונה.
2. כל הדלקת נורה עם חוט להט – יש בה איסור תורה.
מעבר לכך שבנוגע להשמעת כלי שיר מדובר בגזירה, וכאן הוא איסור דרבנן ולא גזירה. זאת ועוד, בגזירת 'שמא יתקן כלי שיר' – יש שהקלו מפאת שאיננו בקיאין לתקן כלי שיר בזמננו, כדעת התוס' ומנהג בני אשכנז בענין הכאה ע"ג שלחן וכו'. וחזי לאצטרופי ע"מ להקל, אך באיסור דרבנן גמור אין קולא זו.

Print Friendly, PDF & Email

אנונימי answered 2 שנים ago

ראשית, תודה על המענה.
שנית,לגבי החלק השני לא כ"כ הבנתי. הרי שבות דשבות במקום מצווה מותר. ולכן אם אני קורא לגוי שיבוא לנגן זה שבות דשבות (גם אם נאמר שניגון בכלי זה איסור דרבנן ולא כלי בכל מקרה זה שבות דשבות) ויהיה מותר.
שאלה נוספת- אם אני אומר לגוי לבוא לעשות פעולה שהיא דאורייתא בשינוי (נגיד להדליק נורת ליבון עם המרפק) האם זה גם שבות דשבות?

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

18 + 18 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א