אנונימי asked 2 שנים ago

בס,ד
בילקוט יוסף מובא שאסור לנגן בכלי בשבת מחשש שמא יבוא לתקנו.
אך לקרוא לגוי שיבוא לנגן יהיה מותר בשבת חתן (לפחות כך נהגו פעם) כי זה שבות דשבות במקום מצווה.
השאלה היא למה הרב יצחק התיר רק בכלי לא חשמלי? הרי חשמל הוא דרבנן ובכל מקרה זה שבות דשבות…

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א