אנונימי asked 3 שנים ago

האם יש אופן שאשה שטובלת בערב שבת תוכל להתאפר?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

אשה הטובלת בערב שבת אינה יכולה להתאפר – לא לפני הטבילה [-חציצה] ולא לאחר הטבילה [-צובע].
מריחת מייק-אפ אסורה בשבת כמו כן מריחת שפתון ופיזור פודרה צבעונית. הפודרה כוללת חומר משחתי שגורם לצבע להדבק לעור. הפודרה המותרת היא הלבנה שאינה אלא אבק הפורח בנשיפה.
יש כיום פודרה שיש עליה הכשר, איני יודע במה בדיוק מדובר, אך אם גוף הכשרות הוא אמין אזי ניתן לסמוך על זה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

17 + 17 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א