אסתר כהן asked 2 שנים ago

לרב שלום שליט"א
האם מותר לעטוף ספרים בט' באב בצהריים?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
בתשעה באב אסור להסיח דעת מן האבלות. מה שאומר שכל דבר בו אנו מתעסקים ומסיח את דעתנו – נאסר בתשעה באב. ואין בזה הבדל בין הבוקר לאחר הצהריים, שדין זה נוהג כל היום כולו.
שנגאל במהרה גאולת עולמים אמן!

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א