ישראל asked 8 חודשים ago

שלום
האם היג מדות נאמרו בסיני
עיין הקדמה לפירוש המשניות
הוציא דינים בסברות במדות השלש עשרה הנתונות על הר סיני שהתורה נדרשת בהם
כמדומני שלא נשאל שאילה זו עדיין

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 8 חודשים ago

ראה תשובה כאן

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

18 + 7 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א