שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךירבעם בן-נבט – מה הייתה הציפייה ?
אנונימי asked 2 שנים ago

שלום לרב בועז שלום שליט"א
 
ראשית, רציתי לומר יישר כח עצום על הדיסקים בכלל, ועל התנ"ך בפרט
פשוט תענוג צרוף ללמוד תנ"ך ! ספר הספרים לא היה באמת נגיש לי, על אף שקראתי פרקים וחשבתי שאני מבין, אך לאחר שמיעת הדיסקים, ראיתי שלא הבנתי כלום,ועכשיו עם הפירוש בנפלא וההסבר הקולח, אני מרגיש ממש שאני מתמצא בנביא ! ולפעמים כשמגיעים בגמרא עם החברותא לאיזהשהו פסוק, ורוב באנשים לא יודעים מימינים ומשאמלם מהיכן הפסוק לקוח, ועל מה הוא מדבר – אני מחייך לעצמי ואומר, אשריי שזכיתי, ואשרי הרב שזיכנו !
 
שאלה לי לרב בנוגע למלכים א', על ירבעם בן-נבט .
כשירבעם מלך על עשרת השבטים, והגיע זמן החג, היה חשש שכשהעם יעלו לירושלים, הם יושפעו שם מרחבעם, והרב אמר שהיה זה חשש מוצדק .
אם כן, ירבעם, שקיבל מאת ה' נבואה שהוא ימלוך, וכעת הוא רואה שע"פ ה"טבע", אם יעלו העם לירושלים, מלכותו עלולה להיחלש ולבסוף להיגמר – מה ציפה ממנו ה' לעשות ?
ודאי וודאי שמה שהוא עשה לא מתקבל על הדעת בכלל, והוא הרחיק לכת .
אך שאלתי היא מה הייתה ציפיית ה' באמת, שירבעם יעשה במצב הנ"ל ?
 
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
אני שמח לשמוע שאתה מפיק תועלת מן השיעורים, תפיץ הלאה, והיה זה שכרי ושכרך!
בנוגע לשאלתך – היא הנותנת, כיון שמלכותך היא מאת ה', מי שהביאך למלכות, תפקידו לשמור על מלכותך. כפי מה שמבאר הרמב"ן את התביעה כלפי אברהם שירד למצרים ברעב וסיכן את אשתו וכו' היות ומי שהביאו לארץ ישראל, יודע שיש שם רעב, ואמור לזונו ולפרנסו שם, והיה לו לסמוך על ה', כך גם בענייננו.
ואם כן – עצם הענין שעל פי הטבע הם אמורים להמשך אחר רחבעם, זה עצמו הנסיון לירבעם, האם יבטח בה' ויאמר ה' יעשה הטוב בעיניו, לי בוודאי אין היתר להחטיא את כלל ישראל בעבודה זרה כדי לשמר מלכותי, או שיכשל, כפי שבאמת היה. מה שברור מעל לכל ספק, שאין זה חלק מחובת ההשתדלות של ירבעם להחטיאם בע"ז כדי לשמר מלכותו. כמו שלא נאמר שחלק מחובת ההשתדלות שלי להתפרנס זה לשדוד בנק…
וה' יצילנו משגיאות אמן.
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

7 + 10 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א