שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהיתרון ישראל על העמים
אנונימי asked 2 שנים ago

לרב בועז היקר שלום וברכה!
הרב דיבר על הדרגות בבריאה דומם חי צומח מדבר וישראל. כשההבחנה בין דרגה "משודרגת" לדרגה אחרת היא, כשיוסר היתרון הדרגתי, והופך את אותו דבר לחסר תכלית.
לדוגמא היפה שהרב הביא- אופוע זה לא אופניים ללא מנוע, כי כשמוציאים את היתרון של האופנוע (המנוע) מהאופנוע, הוא פחות מדרגת אופניים.
השאלה היא כשאדם מדבר, יתרון דרגתו הוא בדיבור, אך כשניטל ממנו הדיבור הוא לא הופך לכלום. יכול הוא להשתמש ביד, בכתב וכיו"ב אז היכן ניכר הדבר שהוא מהות שונה משאר הדברים?

שאלה נוספת בעניין עבד כנעני שאין חיוב להאכילו. איך זה מסתדר עם המוסר היהודי?

לגבי עבד עברי, שבא בגבו והאדון הביא לו אשה וילדים וכעת העבד יוצא לחופשי. האם מותר לאדון לתת לעבד את האישה והילדים (מרצונו החופשי והאיסור הוא המלצה) או שמא זה איסור מוחלט?
בברכה,
עידן.

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

 
שלום רב
בנוגע ליתרון האדם בדיבור ־ אמנם זה בא לידי ביטוי בפסוק 'ויהי האדם לנפש חיה, וביאר בתרגום ־ "רוח ממללא", וזה המאפיין העיקרי של האדם לעומת בעלי החיים, אך אף אחד לא יטען שזה – ותו לא, שהרי גם אילם הוא בבחינת "אדם" ולא בהמה חלילה, כך שאכן אם יינטל כח הדיבור אין המשמעות שניטלה ממנו כל מעלת ה״אדם" שבו.
מעלת האדם שממנה נובע הדיבור הוא מן הדעת, ואכן מי שאין בו דעת ־ בהמה עדיפה הימנו, וחסר הדעה מסוגל להזיק לעצמו ולאחרים, כך
שהוא אכן נחות מן הבהמה שלפחות יודעת לשמור עצמה ואינה מזיקה אלא אם כן הוצרכה לאכול וכדו'.
 
את שאר השאלות יש להגיש בטופס נפרד לכל שאלה, כמובא בראש העמוד.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 3 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א