שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהכמה תפילות אשה חייבת להתפלל ביום? והאם היא חייבת להתפלל את כל התפילה מתחילתה ועד סופה?
אנונימי asked 3 שנים ago

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

דין זה תלוי במחלוקת אשכנזים-ספרדים, ואף פוסקי הספרדים חלוקים ביניהם.
לאשכנזים מוסכם – אשה חייבת בשתי תפילות ביום, שחרית ומנחה, ותפילת ערבית לא נהגו הנשים להתפלל. עם כל זה המקפידה להתפלל גם ערבית – תבוא עליה ברכה. [וכמפורסם שהרבנית קנייבסקי זצ"ל הייתה מעוררת מאד להקפיד להתפלל גם ערבית, ואף הרבנית קולדצקי להבהחל"ח מעוררת נשים על כך].
בנוגע לספרדים – חלוקות הדעות, הגרב"צ באור-לציון נוקט שעל האשה להתפלל שתי תפילות ביום – שחרית ומנחה.
ואילו דעת הגר"ע יוסף זצ"ל שדי לה לאשה להתפלל תפילה אחת, ועדיף שחרית.

בנוגע לאורך התפילה – מעיקר הדין – יכולה לומר ברכות השחר, קריאת שמע, ותפילת עמידה, ועלינו לשבח. אך אם תתפלל את כל התפילה [למעט הקורבנות שלא נהגו הנשים להתפלל] תבוא עליה ברכה וזו תפילה ראויה.

חשוב להדגיש – אנו מורים לבעלות תשובה שלא תקבלנה על עצמן מיד להתפלל שלש תפילות במילואן, ואף שיש שיעודדו אותן על כך, אין הדבר מומלץ. רצוי לטפס בסולם באופן הדרגתי, וכשנרגש שאנו שלמים עם תפילה אחת, נוסיף עוד תפילה ביום [ונאמר שאנו נוהגים כן בלי נדר, שאם לא נוכל או נרצה להפסיק, הדבר יהיה מותר].

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

4 + 5 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א