שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהלהוכיח אדם, אך לא מיד
אנונימי asked 2 שנים ago

שאלה אחרונה שלי כרגע.

ישנם פעמים שמכר מסוים שלי, מוכיח מכר אחר, מיד לאחר שהוא נכשל. (לדוגמא: שמעון מתפרץ בכעס על אחיו, ואז ראובן ישר אומר לשמעון "מספיק לכעוס, הכעס היא מידה מגונה" וכו…)
אני מנסה בעצמי לומר לראובן שעדיף לחכות עם התוכחה עד שיעבור ה"אירוע" שקרה, ורק לאחר מכן להוכיח אותו להסביר לו, כדי שהדברים יתקבלו יפה.

ניסיתי לומר לו את זה מספר פעמים, אך זה לא כ"כ הועיל.
רציתי לדעת האם עולה לרב בראש איזשהו מקרה כזה מהתנ"ך ? ואז אולי אוכל לומר את זה בשולחן שבת או שבכל מצב נייטרלי אחר כדי שזה לא יישמח לו כתוכחה ?
(חשבתי לדוגמא על התוכחה של נתן הנביא לדוד המלך, אך אם אפשר סיפור אחר שיותר יתאים לזה)

מחילה על הטרחה , ושוב תודה גדולה על הסבלנות
גלעד

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום,
ענין זה מופיע במפורש במשנה באבות: (אבות פרק ד משנה יח) רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר, אַל תְּרַצֶּה אֶת חֲבֵרְךָ בִּשְׁעַת כַּעֲסוֹ, וְאַל תְנַחֲמֶנּוּ בְּשָׁעָה שֶׁמֵּתוֹ מֻטָּל לְפָנָיו, וְאַל תִּשְׁאַל לוֹ בִּשְׁעַת נִדְרוֹ וכו'.
המקור לזה מן המקרא כמובא בברכות (ז':) "מנין שאין מרצין לאדם בשעת כעסו? שנאמר פני ילכו והניחותי לך המתן עד שיעברו פנים של זעם". וכן מובא בילקוט שמעוני [במדבר – פרק יג – רמז תשמג]:
עד אנה ינאצוני. שנו רבותינו אל תרצה את חברך בשעת כעסו, מין אתה למד ממשה בשעה שעשו ישראל את העגל כעס הקב"ה וא"ל למשה לך רד כי שחת עמך, אמר משה שעה של כעס הוא איני צריך לדבר עכשיו, מה עשה מיד ויפן וירד משה מן ההר, בא לו אצל ישראל ובדק אותן שלש בדיקות שנאמר ויעמד משה בשער המחנה כל מי שהיו לו עדים והתראה היה נהרג, עדים [ולא התראה במגפה, לא עדים] ולא התראה היה נבדק כסוטה שנאמר ויזר על פני המים, באותה שעה בא משה לפני הקב"ה אמר רבש"ע מה היה לך לעשות בהן מדת הדין הרי כבר עשיתי לך מדת הדין סלח להם א"ל בשביל שהמתנת סלחתי כדברך. ואל תשאל לו בשעת נדרו אתה למד ממשה כשאמר לישראל שמעו נא המורים נשבע הקב"ה שלא יכנס לארץ שנאמר לכן לא תביאו את הקהל, ואין לכן אלא שבועה שנאמר לכן נשבעתי לבית עלי, אמר משה שעה של שבועה היא איני צריך לדבר עכשיו, המתין משה [לסוף] מ' שנה התחיל מתחנן ואתחנן אל ה', א"ל הקב"ה עלה ראש הפסגה. ע"כ.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

7 + 4 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א