שאל את הרב – השאלותלמה יעקב אבינו סיכן את הילדים?
אנונימי asked 2 שנים ago

בס"ד
כבוד הרב שלום!
רציתי לשאול מדוע יעקב אבינו לקח איתו את הילדים לפגישה עם עשיו. אם יעקב כ"כ פחד שמא יגרום החטא וחצה את המחנות לשניים, כדי שאם ימות המחנה האחד אז השני יישאר לפליטה-
איך זה שהוא בכל זאת לקח איתו את הילדים של המחנה הראשון? למה הוא לא הלך לעשיו לבד, או עם משרתיו ועבדיו בלבד, ללא הילדים?

שאלה נוספת היא – מדוע הבורא הביא את חלק משנים עשר השבטים, מהשפחות של האימהות הקדושות, ולא כולם ישירות מאימותינו הקדושות?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
יש לזכור ש- א. אין ליעקב היכן להניח את ילדיו. במשמורת? הרי המקום הכי בטוח בעבורם זה עם אביהם. אם יותירם לבדם במקום רחוק, מי יבטיח לו שעשיו לא ישלח אנשיו לשםל ויפגע בהם??
דבר נוסף – יש לזכור שיש לו בנים שיכולים להלחם, שהרי עוד בקטנותם גיבורים גדולים היו, והותירם עמו לסייעו.
מעבר לכך – עי' בהעמק דבר [לג פסוק א] עה"פ "ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות" – ויחץ. ולא חצה עוד לחלק ולעשות לשני מחנות כאשר עשה אתמול. ואע"ג שהי' לו עוד פנאי לדבר, שהרי ראהו מרחוק, מ"מ שוב בטח לבו ממעשה המלאך שלא יכה לשחת מאומה. אך סימני הכנעה ראה יפה שעליו לעשות, כי עוד אפשר שיכה עשו הכאה קלה, כמו שנקע ירך יעקב ע"י המלאך. ע"כ עשה פעולה זו: עכ"ל.
בנוגע לשאלה מדוע חילק הקב"ה את השבטים כך שחלקם באו מבני השפחות – אין לנו השגה בדרכי הבורא. יתכן ודברו בזה המפרשים, ואיני יודע.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

0 + 19 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א