שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהמדוע אברהם אבינו לא התפלל עבור יצחק?
אנונימי asked 2 שנים ago

לרב בועז שלום היקר שלום!
ראינו שאברהם אבינו מתפלל עבור סדום כשהקב"ה רוצה להפכה.
מדוע אברהם לא מתפלל על יצחק כשהוא מתבקש ע"י הקב"ה לעקוד אותו?
אגב, שאלה דומה גם על מהלך השיעור [והמאמר] הנפלא שהביא הרב בנוגע לסוד חטא אדם הראשון והשתלשלותו בהסטוריה-
כשהרב אמר שהסיבה שאברהם לא התפלל על הנבואה שעם ישראל ישתעבדו מכיוון שזה תיקון עבור עם ישראל.
אבל לכאורה גם הפיכת סדום היא תיקונה.
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

לעידן שלום,
כפי שכבר אתה עמדת על החילוק, כמו שנתבאר בהרצאה סוד גלות מצרים וחטא אדה"ר – שם מדובר היה בהליך של תיקון, ואין מה לבקש ממנתח שירחם ולא יעשה את הניתוח הנצרך… כך גם כאן – אם מדובר היה בגזירה קשה על יצחק – ה' היה מביא זאת עליו בעצמו, אם הוא מבקש זאת מאברהם ועוד אומר לו "בבקשה עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו [הנסיונות] הראשונים אין בהם ממש" [סנהדרין פט:].
מה שאין כן בסדום ששם הקב"ה אומר לאברהם שהוא רוצה להפרע מן הרשעים, על כך מבקש אברהם שה' יאריך אפו להם ואל יפרע מהם מיד, בזכות הצדיקים שבעיר.
כל טוב,
בועז שלום

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 5 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א