שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמדוע מנהג הספרדים להכניס הציציות בתוך מכנסיהם?
אנונימי asked 3 שנים ago

מתוך פשט התורה ודברי הפוסקים יש עניין גדול להוציא את הציצית על מנת לזכור את המצוות וכו'… אם כן מדוע מנהג הספרדים להכניס הציציות? שמעתי כי הספרדים נוהגים כך בעקבות הוראת האר"י הקדוש. האר"י אמר כי הדבר קשור לעניין של אור מקיף ואו פנימי. אשמח אם הרב יוכל לבאר לי מעט את המושגים הללו.
תודה רבה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א