שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותמדידת זמן וגודל בתקופות קדומות
אנונימי asked 2 שנים ago

שלום לכבוד הרב בועז שלום.

1. ראינו במסכת ברכות לגבי ק"ש ועוד מצוות רבות, שהן עוברות לאחר זמן מסוים [סוף שעה שלישית וכו'] .
רצינו לדעת כיצדידעו בזמן חז"ל למדוד את הדברים הנ"ל ? צאת הכוכבים זה עוד דבר שאפשר לראות, אך סוף שעה שלישית או רביעית ?! הכיצד ?

2. לגבי מידות – כיצד היו מודדים בזמן חז"ל ? האם היו לוקחים אדם ממוצע ומודדים לפי האמה שלו ? או שהיו להם כמו מין סרגלים או "מטר" שמדדו אותו מראש ע"פ אמה/זרת/טפח של אדם ממוצע ?

תודה רבה מראש

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום,
א. המדידה בזמן חז"ל הייתה בד"כ על פי שעון שמש, כידוע על ידי נעיצת מקל בקרקע, או על ידי מעלות המסומנות בקיר ולפיהן ניתן לדעת כמה זמן עבר.
ב. מדידות האורך היו לפי טפחים, ולכן דנו על אמה בת חמשה טפחים או אמה בת ששה טפחים. השיעור בטפח היה לפי אדם בינוני, וכך כל מידות חז"ל. מעבר לכך ודאי היה להם סרגלים בהם מדדו כפי שרואים במס' שבת [דף לא.] בשמאי שדחפו לגר ב"אמת הבנין" ופרש"י שם: "אמת הבנין – מקל שהוא אמת אורך, ומודדים בו אורך הבנין, שהיו קוצצין עם האומנין כך וכך אמות בכך וכך דמים": הרי שהיה להם כלי מידה באורך אמה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

11 + 13 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א