שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמה מברכים על ג'חנון כשקובעים עליו סעודה?
משה asked 2 שנים ago

אדם שאוכל ג'חנון בכמות של 216 גרם – כמות של קביעות סעודה – האם יטול ידיים ויברך המוציא ולבסוף ברהמ"ז?

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

ג'חנון והוא הדין כובנה – ברכתם מזונות. 
מי שקובע עליו סעודה יברך מזונות גם אם אכל כמות גדולה. הוא נידון כ'מעשה קדירה', ולא כאפוי, היות והוא מתבשל בסיר סגור באדים של עצמו, וזה נידון כבישול ולא כאפיה. כך דעת הגר"י רצאבי, הגם שיש מרבני תימן שחולקים בדין זה.
עם כל זה – יש לסייג את הדברים – כיום מוכרים ג'חנון שנאפה בתבניות חד פעמיות, וויש לבדוק – אם זה לא ממש סגור ואולי אף חלק מן הזמן פתוח בעת תהליך האפיה – אזי אכן נברך עליו המוציא בעת שנקבע עליו סעודה.
כמו כן המעונין לאכול בשבת ג'חנון או כובאנה וייחשב לו הדבר כסעודת שבת [שחייבת בפת], יוכל לאפות את הג'חנון או הכובנה בחלק מן הזמן במכסה פתוח [כרבע שעה לפחות] ובכך ייחשב הדבר כאפוי ולא כמעשה קדירה. אך כל זה יועיל – כאמור – בעת האפיה, ולא לאחר שזה כבר מוכן.
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א