שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר ליהנות ממה שחילוני בישל ביו"ט והבעיר את האש באיסור?
אנונימי asked 3 שנים ago

שלום,
אנו מתארחים אצל המשפחה של אשתי, והאמא שם אינה מקפידה על קיום מצוות, ומבשלת ביום טוב, על ידי הבערה שמבעירה מגפרור ולא מעבירה מאש לאש כדין, האם מותר לנו לאכלם אצלם?

Print Friendly, PDF & Email

2 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

המבשל במזיד ביום טוב שלא לצורך יום טוב – התבשיל לא נאסר [שו"ע תקכז סכ"ג].
המבעיר אש ביום טוב באיסור – מותר ליהנות מאותה האש לכל אדם. [ב"י סי' תק"ב וכמעט כל האחרונים וכ"פ למעשה המשנ"ב].
לכן למסקנה מותר ליהנות מתבשיל שבישל ישראל ביו"ט מאש שהבעיר באיסור, ולכן התבשיל שבישלה אותה האשה לא נאסר באכילה.

Print Friendly, PDF & Email

אנונימי answered 3 שנים ago

הרב, תודה על התשובה הזריזה וברורה, שנה טובה!

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 2 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א