שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר לשיר פסוקים מתהילים או משיר השירים?
אסתר כהן asked שנה 1 ago

שלום, כבוד הרב.
האם מותר לשיר או לשמוע שירים של זמרים ששרים בפסוקים של שיר השירים או פסוקים של תהילים?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

שלום
שאלה זו נידונה בפוסקים, ואומר לך את מסקנות ההלכה.
יש שחששו למה שאמרו חז"ל למי ששר פסוקים מהתורה למה שאמרו "עשאוני בניך ככינור של ליצים", אולם להלכה אנו נוקטים שאם שומע את השירים בכובד ראש, ומכל שכן בסעודה של מצוה, שאין בזה שום חשש, ואף בפסוקי שיר השירים אפשר להקל. שכל הקפידה היא כששר דרך היתול ושחוק. ומי שירצה להחמיר תבוא עליו ברכה.
[ילקו"י שובע שמחות ח"ב עמ' צב. שו"ת שמן המשחה סי ס"ה, שדה צופים עמ"ס סנהדרין דף קא.]

Print Friendly, PDF & Email

הודעה חשובה

האתר חזר לפעולה סדירה ב"ה

תודה על סבלנותכם

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א