שאל את הרב – השאלותקטגוריה: בין אדם לחבירומי שעובד כשומר – עובר על 'לא תונו איש את עמיתו'?
אנונימי asked 2 שנים ago

שלום הרב,

שמעתי את השיעור של הרב על 'לא תונו איש את עמיתו' אני עובד בתור שומר בעסק, העבודה שאני עושה משפילה אנשים, אני בודק ת.ז., בודק אנשים שנראה לי שהם חשודים וכו', האם אמשיך לעבוד בזה או לעזוב, והשם ישלם מזוני?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
אדם העובד כשומר וזו מלאכתו וחובתו, אינו עובר על לא תונו, ופעולותיו מתקבלות בהבנה. כל זה בעת שהן נעשות על פי הסבירות וההגיון, ותוך התנצלות ובקשת מחילה מאת האדם שאנו נאלצים לחטט בכליו. את הפעולה הזאת נעשה בצד ובצנעה ולא בפרהסיא ובבזיון, על מנת לחסוך בושה מהאדם הנבדק. אם התברר שאדם זה גנב, ואכן הוא בויש, זו חובתו ועוונו, ואין תביעה על האדם הנגנב שדרש גניבתו בחזרה וגרם לביוש לגנב… ואף על פי כן ודאי שאין היתר להגזים ולגעור בו ולגרום לבושה נוספת מעבר לעצם הענין שנתפס בגנבתו.
ואם באמת התברר שהחשד היה חשד שוא – יש להתנצל ולומר שהנך חייב למלא חובתך.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

13 + 3 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א