yoni asked 10 חודשים ago

שלום כבוד הרב ,

במקום עבודתי ישנה מכונת קפה שעד עכשיו לא שתיתי ממנה כי תמיד חששתי לגבי מה שנעשה איתה בפסח.
השנה בדקתי זאת, ובאמת פולי הקפה ששמים בפסח, כשרים לפסח .
אינני יודע אם הם עשו מכירת חמץ, ולכן יכול להיות שעכשיו, לאחר הפסח, שמו פולים לא כשרים לפסח שלא נמכרו לגוי כנראה .
האם יש לי אפשרות להשתמש במכונת הקפה במצב כזה?
[ואם עשו מכירת חמץ (אבדוק עם המשגיח פה) , האם יהיה מותר להשתמש בה? או שחוששים בגלל שבצינורות שדרכם עובר הקפה והחלב יש בעיה וכו']

אני ממש מבולבל בקשר לזה
תודה רבה לרב

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 10 חודשים ago

ליוני שלום,

בנוגע לפולי הקפה, בסתם אין לנו לחשוש לחמץ.שעבר עליו הפסח כיון שהוי בתערובת [עם הקפה] ובזה לא קנסו לאסרו.

מעבר לכך שלפי הידוע לי בסתמא בקפה אין חמץ, ובכל אופן רצוי לבדוק, שייתכן שבקפסולות כן יש תערובת של חמץ.

בכל אופן אם הקפה ששמים שם במכונה כשר – אין בעיה לשתות מזה ואין צריך לחשוש לחמץ.

מה שכן צריך לשים לב – אם החלב הינו בחשש חלב נכרים – המכונה אסורה, שהרי חלב נוכרים מטריף את הכלים, ומה שיוצא אח"כ באותו צינור בו עבר החלב – נאסר מחמתו [הגר"מ גרוס 'תורת הדרך' עמ' קלז].

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

15 + 7 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א