שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימוד"סופג את הארבעים" – מה פירוש המילה סופג?
אנונימי צוות asked 2 חודשים ago

הגמ' מביאה פעמים רבות את הביטוי "סופג את הארבעים" ביחס למלקות. מה הפירוש של המילה סופג, ומה הקשר שלה לכאן?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 חודשים ago

בביאור המילה ישנם כמה פירושים, הביאם התפארת ישראל [יכין מסכת חולין פרק ה משנה א]:
מלת "סופג", נ"ל שהוא מלשון ספוג שסופג את הכל, כלומר שבולע המלקות, שע"י חטאו מושך לעצמו המכות, כספוג שטבעו לבלוע המים,
או נ"ל שהוא מלשון קנוח, כמו מסתפג באלונטית, ור"ל ע"י שנתלכלך בחטאו, מתקנח ומתטהר ממנו ע"י המלקות שילקוהו, ולפ"ז יהיה מלת "את" לשון "עם", כמו אשר הלכו אתי,
ובערוך פירש שהוא מלשון סופק כמו ויספוק את כפיו, וק"ל א"כ יהיה פעול יוצא, ומשמעותו שהוא מכה אחרים]: עכ"ל.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

12 + 7 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

אורחות צדיקים חלק ב'