יהודה ג asked שנה 1 ago

האם יש ספר הלכות שחוץ ממנהגי ספרד, יש בו גם מנהגי תימן?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

ליהודה שלום
אני איני מכיר ספר כזה, וגם איני חושב שאם יהיה ספר כזה יהיה לו ביקוש, מפני שבן תימן מעונין בהלכותיו שלו בלבד, ובן ספרד בהלכותיו שלו בלבד, ואין טעם לחבר את שני הספרים, כמו שאין סידור שהוא גם ספרדי גם אשכנזי וגם תימני… – פשוט כי אין לזה ביקוש…

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

11 + 0 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א