שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהעד איזה גיל מותר לאב לקלח או להלביש את בתו?
מנשה תומר asked 2 שנים ago
1 Answers
Best Answer
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

כתב בספר 'ילדים כהלכה' [מונצייר] שמותר לאב לקלח את בתו עד שתגיע לגיל שבו כבר גופה מתפתח או עד שמתביישת לעמוד לפני ללא בגדים.
ויש שכתבו שמותר עד גיל שלש שנים.
כמו כן מותר לאב לחתל את בתו הקטנה אם ישתדל שלא להסתכל במקומות המוצנעים, והוא הדין למקלחת שהזכרנו קודם.
בנוגע לטפח באשה ערוה שאי אפשר לקרוא ק"ש כנגדו – בבתו זה מגיל אחד עשרה, ובבת שאינה שלו – מגיל שלש. [חזו"א וילקו"י].

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א