שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהשימוש במחשב ואמצעים אלקטרוניים לתקשורת לאנשים מוגבלים בשבת
אוריאל asked 2 חודשים ago

שלום לכבוד הרב
ישנם אנשים / ילדים בעלי מוגבלויות שונות אשר אינם מסוגלים לתקשר בצורה תקינה.
לכן, הם משתמשים באמצעים שונים, רובם טכנולוגיים בעיקר, וכך הם מסוגלים לתקשר.
האם בשבת קודש יש צד מסוים התיר להם זאת?
זו דרך התקשורת היחידה שלהם.
מודים לכבוד הרב!

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 חודשים ago

שלום
קשה לי להכריע בזה בין הפוסקים, יש שאוסרים את הכתיבה במחשב וכד' מדאורייתא [הגר"ש ואזנר ועוד, ע' רץ כצבי – שבת – סי' כד] ולשיטתם אין להקל בזה, ויש האוסרים רק מדרבנן ולשיטתם יתכן ותהיה קולא במצבים מסוימים. יש לקחת בחשבון שגם עניין השקפתי יש כאן, בעצם היתר השימוש באמצעים טכנולוגיים כמחשב וכד' בשבת – דבר שייראה כזילות השבת.

הפניתי שאלה זו לגאון הרב אליהו בייפוס [יו"ר ארגון משמרת השבת העוסק במחקר הלכתי וטכני, מרבני בית הדין של הרב נסים קרליץ בבני ברק. הארגון בהסכמתם של הגאונים הגרי"ש אלישיב, הגראי"ל שטיינמן, הגר"ש שמואל אוירבך הג"ר שמואל הלוי וואזנר (ולהבהחל"ח) הג"ר נסים קרליץ, הרב חיים קניבסקי, הגר"ש בעדני והגר"ש כהן (ראש ישיבת פורת יוסף)]. והוא השיב לי שלהלכה שאין להסתמך על הכל ההיתרים הנ"ל להתיר שימוש במחשב על מנת ליצור תקשורת בשבת.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א