שאל את הרב – השאלותשמיטה כהוכחה לאמיתות התורה
אנונימי asked 2 שנים ago

הרב אומר שיש אפשרות להוכיח משמיטה וכו' את אמיתות התורה.
לעומת הנצרות והאיסלאם ששם אין הבטחות בעולם הזה אלא רק הבטחות לעולם הבא שאין לנו אפשרות לבדוק אותם בזה.
הענין הוא שגם כשביהדות יש דברים בעולם הזה כמו עשר בשביל שתתעשר וכו' או שמיטה אז יש כל מיני אפשרויות שזה גם לא יתקיים.
כלומר אם הברכה לא שורה על אף הבטחת התורה, יש לתלות את זה בחוסר ראייתנו הרחבה או במעשינו המקולקלים שהקב"ה נפרע מאתנו בעולם הזה ולא בעולם הבא וכו' וכו'…
העולה מן האמור שגם אם יש הבטחה כל שהיא למשהו בעולם הזה ע"פ התורה, לדבר יש פרצות רבות ונסיונות כאלה ואחרים כדי שתהיה תשובה אם וכאשר חלילה לא תחול ההבטחה.
הדבר דומה למה שכתוב במסכת סוטה על הקללות לאישה  לאישה הסוטה או על הברכות. יכולנו לומר שיש כאן הוכחה ניצחת לאמיתות התורה אבל בפירוט שישנו בגמרא על מתי זה יתקיים – נדמה שהסיכוי שההבטחה תמומש אפסי עד לא קיים…

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
אינך צודק. בזמן שביהמ"ק קיים ועושים רצונו, אין מצב שבו לא תעשה התבואה לשלוש השנים. אין מצב בו יעלו לרגל ואיש יחמוד את ארצך. בנוגע לסוטה – איני יודע על מה אתה מסתמך כשאתה סובר שהסיכוי אפסי או לא קיים? הרי מציאות בה גם הבעל סטה – היא מציאות נדירה. מציאות בה הוא התייחד עמה לאחר קלקולה – גם היא נדירה. זכות תולה לה? הרי זה רק לזמן, ולא לנצח וקיי"ל כחכמים שרק לשלשה חודשים, כפי שכתב הגר"א, כך שברוב המקרים היה הדבר קורה באופן מיידי. ענין המעשר – אינו נוגע לכאן שהוא מחז"ל.
אבל איני צריך לכל זה – והתשובה הרבה יותר פשוטה.
הוכחת אמיתות התורה היא מעצם ההבטחה. גם עוד בטרם ראינו שנתקיימה.
מי מכריח את משה לתת הבטחות 'ללא כיסוי'? למה שלא יהיה חכם יותר, וינהג כמנהיגי הנצרות והאיסלם שלא הסתכנו בשום הבטחה שיכולה להתנפץ אל סלע המציאות? 
מה ההגיון להבטיח שהתבואה תעשה פי שלש, כשלעולם הדבר לא יקרה וזה שקר??
מה ההגיון להבטיח שהסוטה תמות במיתה משונה – כשלעולם דבר זה לא יארע אף לא במקרה?
ומעל הכל – מה ההגיון להבטיח שהגם שיעלו כל הגברים לירושלים לרגל, ללא יוצא מן הכלל, וכל האומות יודעות זאת, שהרי התנ"ך כבר בזמן יהושע תורגם לשבעים לשון, ובכל משה מבטיח שעל אף שגבולות הארץ ללא שמירה מינימלית – "וְלֹא יַחְמֹד אִישׁ אֶת אַרְצְךָ בַּעֲלֹתְךָ לֵרָאוֹת אֶת פְּנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ שָׁלשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה" [שמות פרק לד-כד]. 
הרי זו התאבדות קולקטיבית! מה פתאום שמשה יעשה זאת לעם שלו, האם הוא 'משחק' בחיי אדם??
כמדומני שההגיון הצרוף מסכים שאדם רציונלי לא מבטיח הבטחות שאין להם כיסוי, ואין להם סיכוי שיתקיימו.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

5 + 1 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א