שאל את הרב – השאלותשמיטה – פירות ועציצים
אנונימי asked 3 שנים ago

לרב בועז, שלום וברכה
רציתי לשאול מסר שאלות בנוגע לשנת השמיטה שחלפה לה .

א. פירות שאקטוף כעת מעץ בגינה [רימון, אגוזים, אבוקדו] – האם צריך לעשר אותם ? האם אפשר לאכול אותם רגיל ? לא הבנתי בדיוק מה לעשות איתם…
ב. עציצים – אשתי רוצה לקנות צמחים ולשותלם בגינה/בעציצים בתוך הבית [רק פרחי ועצי נוי, ולא דברים למאכל] – האם כבר אפשר לעשות זאת? האם ישנם דברים שצריך לשים לב אליהם וכו' ?

[אם ירצה הרב, אפשר להוסיף מקורות לעיון, אך כעת יותר חשוב לי ההלכה למעשה, לדעת בדיוק בדיוק מה לעשות] .

תבושרו במחילה, סליחה וכפרה .
יואב

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שלום,
א. בנוגע לפירות – היות ופירות אלה חנטו בשביעית, דיני שביעית עליהם. הן לגבי השימוש המותר והאסור בפירות שביעית, הן לגבי הפקר הפירות, והן לגבי זמן הביעור [פרטי כל הלכות אלה תוכל לשמוע באתר/בדיסק שלנו על הלכות שביעית].
פירות אלה צריך להפקיר בחצרך ולאפשר לכל אחד לקחת, על פי גדרי ההלכה שאין כאן המקום לפורטה. אם כך אכן עשית, אין צורך להפריש מהם מעשרות. אולם אם לא הפקרת את הפירות [הן אם הם שייכים לך, הן אם שייכים לאדם אחר שלא הפקירן ואנו נוקטים להלכה ששמור ונעבד לא נאסר] יש לחשוש מספק ולהפריש מעשרות ללא ברכה.
ב. מותר כעת בחלוף שנת השמיטה לקנות זרעים ולשותלם. בנוגע לשתילים ששתלו אותם בעלי החנויות בשמיטה – עדיף להמנע. אין הבדל בין גידולי נוי או מאכל בהלכה זו.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

5 + 16 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א